ظهور نزدیکه، انتقام نزدیکه، انتقام حضرت زهرا رو تو می گیری از اون کافر، آرزوی شهدا بوده انتقام سیلی مادر، هیچ کس از شما آرزوی دلها نیست، هیچ کس غیر شما منجی این دنیا نیست، بخدا منتظر روز ظهوریم، آخه هیچ کس غیر شما منتقم سیلی مادر نیست؛ نوحه خوانی شور حسن عطایی در محفل عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها در شاهرود