دم به دم موقع سینه زنی، روضه فاطمه ناگفتنیه، بچه ها بلند بلند گریه کنید، به خدا مادرمون رفتنیه، مرد میدونیم ولی گریه کنیم؛ در هیأت فاطمیون قم بانوای حاج مهدی سلحشور دی ماه نود و نه حسینیه فاطمیون قم