چقدر خوبه که میون شلوغی های زندگی من تو رو پیدا کردم تا دوست داشته باشم؛ یک کلیپ عاشقانه و احساسی مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ یا ارسال برای همسر.