استوری گرافی ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا از شعر معروف علی فانی درباره امام زمان.