تابلوی فرد متهم به تجاوز با قیمتی بسیار بالا در «حراج تهران» فروخته شد! چه کسانی تابلوی «آیدین آغداشلو» را وارد حراج تهران کردند و به چند برابر قیمت واقعی آن را معامله کردند؟!