اگه گره پهن دوست ندارید میتونید پهنایه گره رو به راحتی تغییر بدید با ماسک روسرى بستم که بدونید با ماسک هم میشه راحت بستش.