۲۶ دی ماه سالروز فرار شاه معدوم از ایران. کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان ایلام