تست تیربار فوق سریع و جدید توسط فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران.