شهید خلعتبری ، معروف به حسین ماوریک ایشان وصیت کرده بودند که اگر شهید شدند در زادگاهشان دفن شوند که روحشان پاسدار این کشور باشد. شهدایی که به دنبال قدرت نبودند و برای ملت ایران یک قهرمان ملی شدند..