ماجرای دو پهپاد آمریکایی که همان روز تجهیز شده بودند چه بود؟