سینه زنی واحد شهادت حضرت زهرا علیها السلام با نوای حسین طاهری در هیئت مکتب الزهرا تهران، ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن ز عنایت به فردای قیامت در معرکه ی عشق تو مرد جنونیم همه فاطمیونیم به دنبال شهادت فدایی ولایت.