سبد سبد بیارید گلهای نیلوفری رو بیاید عزا بگیریم شبای بی مادری رو؛ وای مادر ،مادر ،مادر ،مادر؛ بگید چاووش بخونه غم از دل امون برده بیاید حجله ببندید آخه مادر جوون مرده ... سینه زنی شور شهادت حضرت زهرا علیها السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری در هیئت مکتب الزهرا تهران.