ببین میتوانی بمانی، بمان؛ عزیزم تو خیلی جوانی، بمان؛ تو هم مثل من نیمه جانی، بمان؛ زمین گیر من آسمانی، بمان؛ اگر می شود می توانی، بمان؛ چه شد با علی همسفر ماندنت؛ چه شد پای حرف پدر ماندنت؛ چه شد ماجرای سپر ماندنت ... نماهنگ ویژه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله با نوای صابر خراسانی.