مواجه شدن مردم با نشان خادمی حرم امام رضا علیه السلام سردار سلیمانی.