نزدیک به یک ساعت آهنگ و ترانه لالایی آرام کودکانه مخصوص وقت خواب بچه ها.