لوئیس فراخان رهبر مسلمانان آمریکا در سخنرانی سال گذشته خود، حملات شدیدی علیه ترامپ داشت، او با دلایل بسیار، اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی را مورد انتقاد قرار داد؛ آیا قاسم سلیمانی امنیت آمریکا را مورد هدف قرار داده بود؟