در برنامه همرفیق شهاب حسینی یک خاطره شیرین با لهجه مازندرانی برای احمد مهرانفر و محسن تنابنده تعریف می کنه.