رئیس سازمان غذا و دارو: به‌زودی اتفاقاتی در این حوزه می‌افتد که سبب تحیر دوست و دشمن می‌شود.