صاحب دم اسم روی پرچم، مادر شاه سلاله ی خاتم، تپش دل ضربان قلبم اسم زیبات می بره دل از من ... مداحی شور سینه زنی فاطمیه با نوای محمدحسین حدادیان در محفل عزاداران حضرت زهرا شاهرود.