کبد چرب به طور معمول و در ظاهر علامت خاصی ندارد و با آزمایش مشخص می شود، بیماری کبد چرب را جدی بگیرید.