پایگاه زیرزمینی موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه با حضور سرلشکر سلامی رونمایی شد.