سردار حاجی‌زاده با حضور در تلویزیون، علت این حادثه و خطای انسانی را توضیح داد. اوگفت ما گفتیم که آسمان را اصطلاحا «کلیر» کنند اما این اقدام صورت نگرفت. شرایط امروز سردار حاجی‌زاده به شرایط شخصیت حاج حیدر در فیلم «بادیگارد» شباهت دارد. او سهم خود را گفته، اما دیگران نه! اما سهم دیگران چیست؟