مرتضی احمدی سال ۱۳۰۳ در محله سراب وزیر در حوالی میدان راه‌ آهن به دنیا آمد. او یکی از آخرین بازمانده‌ های موسیقی بیات تهران است. در این مستند به موسیقی بیات تهران می‌ پردازیم و آن را روایت می کنیم.