نماهنگ مشترک میثم مطیعی و هیأت روضتین لبنان، موسسه فرهنگی آیین هنر حسینی ویژه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی.