درد من و درمان تو، یا حضرت عباس، دست من و دامان تو، یا حضرت عباس، تو قبلۀ حاجاتی و من یکسره حاجت، چشم من و احسان تو یا حضرت عباس؛ کلیپ کوتاه آذری سنه قربان آذری مناسب برای استوری و وضعیت