انتشار نخستین بار، بخش‌هایی از حضور حاج قاسم سلیمانی در حرم حضرت زینب در مستند جدید بنیاد مکتب حاج قاسم