شبکه MSNBC: نیروهای امنیتی آمریکا برای متواری کردن هواداران ترامپ از ساختمان کنگره به شلیک گاز‌ اشک‌ور روی آوردن.