فرمانده نیروی قدس سپاه: دشمن دو سیلی خورده است و سیلی بعدی را باید در ادامه راه بخورد.