روایتی از القائم تا هواپیمای اوکراینی، تهیه شده در خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی.