اجرای خیابانی نوجوانان کرمانی در سالگرد شهادت حاج قاسم با نام مثل تو، توی کوچه کوچه ی این شهر پیدایی، هرجا آرامشی هست می بینیم اونجایی، عابرای این خیابونا می گن از تو، قهرمان های توی میدونا می گن از تو... اجرا شده توسط گروه سرود بهشت حضور