در فصل زمستان و با این آلودگی هوا وقتی که بدن باید خودش را پاکسازی کند سموم خارجی مزید بر علت شده اند دوستان سیگاری حداقل یک نخ از مصرفتان کم کنید