قالیباف: حاج قاسم در روز تدفین حاج احمد کاظمی گفت حالا که احمد رفت و ما دو نفر مانده‌ایم، هر کدام از ما زودتر رفت، دیگری او را به خاک بسپرد.