از سال 2024 باید منتظر خودروهای هوشمند اپل باشیم که در واقع همه پروتکل های خودروسازی دنیا رو تغییر می دهند.