کلیپ دلنشین از فرمایشات رهبری که حدیثی از حضرت صادق سلام الله علیه را بیان می کنند که انسان باید در هر لحظه استغفار داشته باشد که خدا گناهان قبل او را نیز مورد عفو قرار دهد.