انیمیشن کوچولوهای کنجکاو داستان سه کودک است که عاشق خیال‌بافی هستند و به سرعت وارد دنیای خیالیشون شده و با ذهن کوچک رویاپرداز خود تجربیات جالبی بدست می‌آورند. در این قسمت آموزش نترسیدن از تاریکی داده می شوند.