در این سکانس از سریال ستایش مادر ستایش داره بهش درس شوهرداری و چگونه تو دل شوهر رفتن رو آموزش میده.