من شدم عصای مادرم کوچه کوچه کوچه، کاش نیفته دیگه گذرم کوچه کوچه کوچه، قتله گاهِ پیکرمِ تو کوچه کوچه کوچه، رد خون مادرمه توی کوچه کوچه کوچه... کلیپ کوتاه مداحی فاطمیه مناسب استوری اینستاگرام با نوای محمدحسین پویانفر .