در برنامه تهران 20 شبکه 5 سیما آقای دلاوری از حقوق شهروندی می گوید که نه می دانیم که تسهیلات به ما تعلق می گیرد یا نه و اینکه اساسا امکان پیگیری برای مطالبه این حق وجود ندارد!!