وقتی از کسی میخواین چک بگیرید حتما این کارا رو انجام بدید تا سرتون کلاه نذارن