کلیپ خیلی جالب در کسی که با میوه ها یه تابلوی بی نظیر از سیمرغ و طبیعت درست می کنه