برای یافتن ایده در گلدوزی و رشته های هنری گوگل منبع مناسبی است اما جستجو در آن مهارتی را لازم دارد که دراین کلیپ می بینید.