حاج قاسم در این کلیپ 3 بار قسم میخورن و در آخر هم میگن: همه در قیامت خواهیم دید.