نخستین رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند از پهپادهای عملیاتی به مدت دو روز در سمنان انجام می شود.