خانم سادات حسینی در این کلیپ آموزشی عدد هفت را به دانش آموزان پایه اول ابتدایی تدریس می کنند