کلیپ استوری عاشقانه غمگین، کاش می شد رفت بی آنکه دلتنگ شد.