اجرای استندآپ کمدی امیر کربلایی زاده در برنامه فرمول یک شبکه اول سیما .