نماهنگ بسیار زیبای سخنان "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی" خطاب به آمریکایی ها : ما در نزدیکی شما هستیم.