رضا، کودک کاری که چندسال پیش تو برنامه ماه عسل شرکت کرده بود، دیروز در سن ۱۸سالگی به زندگی خود پایان داد! اومد تو برنامه درداشو گفت همه گریه کردن و بعدد فراموش شد.