اگر لباس بافتنی شما پاره شد حتما این کلیپ آموزش پر کردن شکاف بافتنی رو ببنید