یک غذای رژیمی و مقوی برای این فصل به نام آش ارده که البته یک پلو است، در برنامه به خانه برمی گردیم توسط خانم لیلا الوند، مواد لازم: برنج، ماش ، ارده ، شیره خرما، نمک